معرفی دوره:

 این دوره درشرایط حاضر اقتصادی و رقابت تنگاتنگ بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانک ، وضعیت نقدینگی جامعه، اتفاقات شکل گرفته برای برخی از موسسات اعتباری غیربانک و بانک ها از اهمیت خاصی برخورداربوده و می تواند نگرشی همکاران بانکی را متحول ساخته و اهمیت موضوع را برای آنان مشخص نماید.

 

اهداف دوره:

  • آشنایی با مدیریت نقدینگی دربانک ها
  • پاسخگویی مدیران جریان وجوه
  • مسئولیت مدیران درمقابل سهامداران و سپرده گذاران
  • عوامل تاثیر گذار در یک کسب و کار، نقش آنان در سودآوری بانک
  • توجه به ریسک نقدینگی با پیش بینی جریان وجوه و توجه به قیمت تمام شده انواع منابع دربانک

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان اعتباری ، روسا ومعاونین شعب ،کارشناسان مالی ، مسئولین خزائن بانک، مسئولین تدارکات و امور ارزی

پیشنیاز دوره:

آشنایی با اصول حسابداری ، بانکداری اسلامی ، مدیریت ریسک

مدت دوره: 32 ساعت

تاریخ برگزاری: شروع دوره 30 مهر ماه 1396- یکشنبه ها ساعت 14.30 الی 18.30

هزینه دوره: 5.200.000 ریال

 

    

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.