معرفی دوره:

 مقررات احتیاطی بانک مرکزی ریشه در توصیه ها و رهنمودهای کمیته نظارت بانکی بال (Basel Committee  on Banking Supervision)  داشته و پس از بومی سازی و تصویب مراجع ذیربط (شورای پول و اعتبار) به عنوان مقررات لازم الاجرا از طریق بانک مرکزی جهت اجرا به بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ و متعاقباً حسن اجرای آنها در دستورکار بخش نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.

اهداف دوره:

  • آشنایی با ویژگی های بانکداری و ضرورت مقررات احتیاطی
  • آشنایی با کمیته نظارت بانکی بال و رهنمودهای آن در خصوص مقررات احتیاطی
  • آشنایی با مقررات احتیاطی بانک مرکزی
  • آشنایی با کاربرد مقررات یاد شده در راستای تحدید ریسک پذیری بانک ها
  • آشنایی با مقررات احتیاطی بمثابه اقدامی پیشگیرانه در جلوگیری و یا حداقل کاهش شدت بحرانهای بانکی

 

مخاطبان دوره:

مدیران ارشد و میانی بانک ها، کارشناسان واحدهای مالی،  بانکی، اعتباری، ارزی، بازرسی و حسابرسی، پیگیری مطالبات، تحقیق و بررسی طرحها، رؤسای مناطق، شعب و معاونین ذیربط آنها

پیشنیاز دوره: دارا بودن حداقل درجه کارشناسی، پنج سال سابقه کار و آشنایی با زبان انگلیسی

مدت دوره: 40 ساعت

تاریخ برگزاری:  شروع دوره 25 مهر ماه 1396- سه شنبه ها ساعت 14.30 الی 18.30

هزینه دوره: 6.500.000 ریال

 

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.