معرفی دوره:

این دوره به منظورکاهش ریسک عملیاتی صدور ضمانت ‌نامه ‌های بانکی و افزایش درآمد‌های غیر مشاع معرفی می گردد.

اهداف دوره:

 وپاسخ به سئوالات و ابهامات زیر:

 • آیا با فوت ضمانت خواه ضمانت‌نامه باطل می‌شود؟
 • آیا دادگاه‌ها می‌توانند دستور به ضبط ضمانت‌نامه صادر نمایند؟
 • مخاطرات صدور ضمانت‌نامه بانکی برای مشتریان مشمول ماده 141 قانون تجارت کدام است؟
 • آیا بانک‌ها می‌توانند با صدور ضمانت‌نامه بانکی جانشین ضمانت‌نامه بانک دیگر شوند؟
 • تفاوت شکلی ماهوی ضمانت‌نامه تعهد پرداخت با حسن انجام تعهد کدام است؟
 • چگونه در صدور ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت ریسک بانک را کاهش دهیم؟
 • انواع قرارداد‌های موجود از قبیلB.O.T- B.O.L-B.O.O و نظایر آن ور‌یسک صدور ضمانت‌نامه‌های مترتب برآن
 • چرا در شرایط فعلی ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه را اغلب بانک‌ها پرریسک ترین ضمانت‌نامه عمرانی می‌نامند؟
 • ریسک ضمانت‌نامه شرکت در مزایده بیشتر است یا شرکت در مناقصه؟
 • اگر سررسید ضمانت‌نامه روز تعطیل باشد وروز بعد از تعطیل
  در خواست مطالبه وجه آن شود تکلیف ذِ‌نفع چیست؟

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان اعتباری، مسئولین شعب، ، اعضای کمیته‌ها وکمیسیون‌های مختلف اعتباری

پیشنیاز دوره: آشنایی با صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی

 

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری: 20 آذر ماه 1396

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.