معرفی دوره:

دراین دوره سعی می‌گردد مفهوم CRM از نقطه نظر کاربردی جهت استفاده در یک بانک، بررسی شده و بر اساس مسایل و رویکردهای مورد نیاز بانک ها در ایران، این مفهوم بررسی و کلیه ابعاد مورد نیاز جهت تحقق آن در بانک ها از نقطه نظر فنی و غیر فنی مورد بحث واقع شوند. همچنین، بنا بر تجربیات علمی و عملی مدرس؛ زنجیره عملکردی CRM، زمینه های پیاده سازی و علل موفقیت و شکست پروژه های CRM در سطح بانک ها مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

   

اهداف دوره:

— ورود به مبحث CRM با رویکردی متفاوت از دوره های مشابه

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان و مدیران واحدهای مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، روابط عمومی، مدیریت سازمان و روش‌ها، مرکز تحقیقات، تیم های تحلیلگری واحدهای مدیریت نرم افزار و مرکز تماس بانک ها و موسسات مالی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری: 6 آذر ماه 1396

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.