معرفی دوره:

در اين دوره شركت كنندگان ضمن بازآموزي و آموزش مفاهيم نوين مديريت شهرت با نحوه عملي كاركردي مديريت شهرت يك بانك آشنا خواهند شد.

 

اهداف دوره:

— ارتقاي دانش عملي شركت كنندگان در حوزه مديريت شهرت در يك بانك و نحوه مديريت چالش هاي مديريت شهرت در شرايط ويژه  

 

مخاطبان دوره:

كليه علاقه مندان به حوزه هاي شهرت و مديريت آن، به ويژه مديران عامل ، اعضاي هيات مديره ، و مديران روابط عمومي.

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری:  1 و 2 آذر ماه 1396

هزینه دوره:  3.950.000ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.