معرفی دوره:

طبق استاندارد حسابداری شماره 1 ایران، صورت جریان وجه نقد یکی از صورت های مالی اساسی است. گرچه این صورت مالی سابقه تاریخی ترازنامه و صورت سود و زیان را ندارد اما در تحلیل های مالی بسیار پراستفاده است. فلسفه وجودی این صورت مالی ارائه اطلاعاتی در مورد وجه نقد که یکی از مهمترین و حیاتی ترین دارایی های شرکت است می باشد. در حقیقت، صورت جریان وجه نقد صورت مالی مکملی برای دو صورت مالی قدیمی تر است و استفاده از اطلاعات آن به همراه اطلاعات صورت های مالی دیگر، استفاده کنندگان را قادر می سازد تا در مورد انعطلاف پذیری مالی شرکت مورد بررسی، اطلاعاتی مفید کسب نمایند.

 

اهداف دوره:

  • تشریح صورت جریان وجه نقد
  • آشنایی با نحوه تهیه صورت جریان وجه نقد و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل های مالی

 

مخاطبان دوره:

کارمندان دوایر اعتبارسنجی بانک ها،کارمندان دوایر حسابداری بانک ها، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، دانشجویان رشته های مدیریت، اقتصاد و بانکداری، علاقمندان به تجزیه و تحلیل صورت های مالی

پیشنیاز دوره: اصول حسابداری

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان ماه 1396

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.