معرفی دوره:

تأمين مالي طرح هاي بزرگي همچون طرح هاي پتروشيمي، يكي از موضوعات مهم در مباحث مالي به شمار مي‌رود.  از آنجا كه هر نوع تأمين مالي نيازمند ارزيابي هاي همه جانبه از جمله ارزيابي فني، مالي و اقتصادي مي باشد، لذا كسب دانش در اين زمينه براي تصميم گيرندگان اين حوزه بسيار ضروري و با اهميت است. از بين ابعاد مختلف ارزيابي، ارزيابي مالي يكي از بحث هاي مهم براي تصميم گيري به شمار مي رود. ابزارهاي مختلفي براي انجام محاسبات و تحليل هاي مالي و سناريوسازي هاي مختلف وجود دارد كه از اين بين ،‌نرم افزار كامفار يكي از نرم افزارهاي مفيد و كارا براي اين امر به حساب مي آيد. در اين دوره ضمن ارایه چندين مثال كاربردي در رابطه با ارزيابي مالي در حوزه پتروشيمي، نحوه كار با اين نرم افزار به طور كامل تشريح مي شود.

  

اهداف دوره:

 — ارایه مثال هاي مختلف در حوزه پتروشيمي

 — انجام تحليل هاي مالي با استفاده از نرم افزار كامفار

 

مخاطبان دوره:

كارشناسان اعتباري شعب و ستاد ، كاركنان مرتبط با اعتبارسنجي اعتباري وکلیه علاقمندان به يادگيري  نرم افزار كامفار

پیشنیاز دوره:

آشنایی با اصول اوليه مربوط به ارزيابي مالي طرح ها

مدت دوره: 24 ساعت

تاریخ برگزاری: 20، 21 و 22 آبان ماه 1396

هزینه دوره: 5.300.000 ریال

 

این دوره در لابراتوار کامپیوتر برگزار می شود

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.