معرفی دوره:

انواع صکوک و کاربردهای آن‌ها

 

اهداف دوره:

  • آشنایی با ماهیت، انواع و کاربردهای صکوک در بازارهای مالی ایران

 

مخاطبان دوره: مدیران مالی بانک ها، مدیران بازار سرمایه و بیمه ها

پیشنیاز دوره: مبانی فقهی بازار پول و سرمایه

مدت دوره: 24 ساعت

تاریخ برگزاری: 13، 14 و 15 آبان ماه 1396

هزینه دوره: 5.300.000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.