معرفی دوره:

به منظور آشنایی اركان مرتبط شعبه با نحوه طبقه بندي دارايي هاي بانك و ويژگي هاي مالي هر يك از طبقات و ميزان تاثير هزينه هاي مترتب با سود و زيان بانك و روش هاي جلوگيري از افزايش مطالبات غير جاري بانك ها

 

 اهداف دوره:

  • كاهش مطالبات غير جاري و افزايش سود بانك ها

 

مخاطبان دوره:

كليه كاركنان شعب مرتبط با موضوع تسهيلات و وصول مطالبات

پیشنیاز دوره: آشنايي با اموراعتباري

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری: 1 آبان 1396

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.