معرفی دوره:

تشدید رقابت در صنعت بانکداری ضرورت ایجاد تصویری متمایز از هر بانک را برای ایجاد تصویری متفاوت در مخاطبین به یک ضرورت تبدیل کرده است . مدیریت برند فرآیند ایجاد تصویر متفاوت از  بانک را بر اساس ظرفیتها و پتانسیلها به ما نشان می دهد .

 

 اهداف دوره:

  • ارتقاء سطح دانش و اطلاعات تخصصي مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط با مدیریت برند در بخش ستادي بانکها
  • آشنایی با مفهوم برند نحوه برند سازی در صنعت بانکداری بررسی
  • آشنایی با تجارب بانکهای موفق جهان و ایران در برند سازی

 

مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان بازاريابي،تبليغات، سرمایه های انسانی ، تدارکات و مهندسی و سایر حوزه های مرتبط با برند در بانک ها

پیشنیاز دوره: اصول بازاریابی بانکی

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری: 25 و 26 مهر ماه 1396

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.