معرفی دوره:

کاهش ریسک و مخاطرات و استفاده از فرصت‌ها در حوزه بانکداری از مسائل مورد توجه محققان بوده و تحت عنوان اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی از آن یاد می شود. اعتبارسنجی مشتریان در ارائه تصویری شفاف از وضعیت و توانایی مشتری در ایفای به موقع تعهدات، بازداشتن آنان از استفاده بیش از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالی نقش اساسی دارد. رتبه‌بندی اعتباری یک وسیله آماری است که به منظور تعیین درجه ریسک پرداخت وام به مشتریان به کار می‌رود. لذا استفاده از رتبه بندی اعتباری می‌تواند به بانک برای اعطای تسهیلات با اطمینان بیشتر کمک کند. استفاده از علم روز در راستای تحقق هر چه بهتر سیستم اعتبارسنجی مشتریان اعتباری نیازی مبرم می‌باشد. در این بین نرم‌افزار کلمنتاین بهترین نرم‌افزار داده‌کاوی است که از نمایش گرافیکی برای ارتباط با کاربر استفاده می‌کند. کار در کلمنتاین شبیه استفاده از یک سیستم ساخت فرایند‌های تصویری است که می‌تواند داده‌های جهان واقعیت و آمار و الگوریتم‌های پیچیده را در دل خود بیان کند.

 

 

اهداف دوره:

— آموزش اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان حقیقی بانک
(در قالب خوش‌حساب و بدحساب) با استفاده از نرم‌افزار کلمنتاین

  • به‌کارگیری الگوریتم‌های مختلف نرم‌افزار از جمله درخت‌های تصمیم، شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم
    K-Means

 

مخاطبان دوره: کارشناسان ادارات برنامه‌ریزی، تحقیقات، ریسک و اعتبارات

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری: 17 و 18 مهر ماه 1396

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

    

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.