معرفی دوره:

اين دوره هدف ايجاد نگرش‌هاي لازم براي پرورش مديران شرکت‌ها، سازمان‌ها و کسب‌ و کارها در انجام رهبري موفق سازمان خويش در محیط پیچیده رقابتی است.
اين دوره، مهارت‌هاي راهبردی مورد نياز رهبران و مديران را بررسي مي‌کند و به بحث درباره تدوین و اجرای استراتژی مي‌پردازد.

 

اهداف دوره:

  • آشنایی با مسايل اساسي مديريت استراتژیک
  • فراگیری مهارت‌هاي فردي در اداره کسب و کار بصورت کاربردي و عملي

 

مخاطبان دوره: مدیران ارشد ادارات کل بانک‎ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 24 ساعت

تاریخ برگزاری:  23،16 و 30 مهر ماه 1396

هزینه دوره: 5.300.000 ریال

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.