معرفی دوره:

 در حال حاضر با توسعه بازارهای پولی و مالی و نیز پیچیدگی حاکم بر این بازارها نیاز به استفاده از نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزار صفحه گستره اکسل در میان فعالان بازارهای پولی، مالی و سرمایه گذاری افزایش یافته است. در این دوره که با پیش نیاز آشنایی با نرم افزار اکسل طراحی شده، در ابتدا با مروری بر مباحث پایه در اکسل علاوه بر آشنایی با ابزارها و کاربردهای عمومی اکسل با استفاده این ابزارها در مباحث پولی، مالی و سرمایه گذاری خواهیم پرداخت و در طی دوره بسیاری از  فرمول ها، توابع و ابزارهای پولی، مالی و سرمایه گذاری بیان
می گردد.

اهداف دوره:

آشنایی با توابع جستجو، محاسبات تسهیلات، اوراق قرضه، ارزش زمانی پول، بازده داخلی و بسیاری از توابع و یا ابزارهای اکسل از جمله مدل سازی و بهینه سازی، تحلیل حساسیت، تجزیه و تحلیل داده

مخاطبان دوره:

مدیران ، کارشناسان ارشد وکارشناسان واحد سرمایه گذاری و مدیران شعب بانک ها

پیشنیاز دوره:
آشنایی مقدماتی با نرم افزار

مدت دوره:  32 ساعت

تاریخ برگزاری:
شروع دوره 6 دی ماه 1396 اختتام 25 بهمن ماه 1396

چهارشنبه ها ساعت 14.30 الی 18.30

هزینه دوره: 5.200.000 ریال


هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.