معرفی دوره:

در نتیجه  پیاده‌سازی مدلهای امتیاز اعتباری، اعتباردهنده قادر خواهد بود ریسک اعطای تسهیلات به متقاضی اعتبار را بر اساس ویژگی‌های وی تعیین نماید. در واقع، امتیاز اعتباری، سطح ریسک را محاسبه و میزان ارزیابی‌های شخصی را در فرایند تصمیم‌گیری اهلیت اعتبارگیرنده کاهش می‌دهد. مدلهای امتیازدهی اعتباری بر این فرض استوار هستند که روش‌های آماری قادرند رفتار آتی اعتبارگیرندگان را بر مبنای جزئیات رفتار پیشین آن‌ها پیش‌بینی ‌نمایند. باری نیل به این مهم، نیاز به استفاده از نرم افزارهای آماری است. نرم افزار R، یک زبان برنامه ‌نویسی و محیط نرم‌افزاری برای محاسبات آماری است که اکثر زمینه های آمار کاربردی مانند تحلیل سری های زمانی، رگرسیون خطی و غیر خطی، آزمون فرض های کلاسیک، خوشه بندی و ... را پوشش می دهد و همچنین نرم‌ افزار قدرتمندی برای رسم اشکال گرافیکی و نمودارهاست.

 

  اهداف دوره:

 • ارائه کدهای ساده در نرم افزار R برای انجام محاسبات در مدلهای پایه ای امتیازدهی اعتباری
 • آشنایی فراگیران با نرم افزار R است.

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان ادارات ریسک ، اعتبارات ، ادارات بازرسی و کنترل های داخلی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 32 ساعت

تاریخ برگزاری: شروع دوره 6 آبان ماه 1396- شنبه ها ساعت 14.30 الی 18.30

هزینه دوره:  5.200.000 ریال

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

 این دوره همانطوری که عنوان گویای آن است به مفاهیم اولیه مانند تکامل و پیدایش نسل سوم هوش تجاری، انبار داده و پردازش تحلیلی برخط، معماری اسکیمای ستاره و نحوه گزارش گیری از انبار داده می پردازد. در این دوره به مخاطب نشان داده خواهد شد که چگونه هوش تجاری
می تواند مدیران رده بالای یک سازمان را در تصمیم گیری کمک کند. سپس مخاطب با مورد مطالعاتی درگیر یک مسئله کاربردی شده و با پیاده سازی یک سیستم کوچک هوش تجاری با بهره وری این سیستم آشنا می شود.

اهداف دوره:

 • آشنایی با اصول و مفاهیم هوش تجاری و سازمان های هوشمند
 • افزایش قابلیت و توانایی پاسخگویی سازمان ها به پرسش هایی که در بازار فشرده رقابتی مطرح می شوند با بکارگیری تکنیک های تحلیلی، داده کاری و انبار داده ها
 • آشنایی با چالشهای بروز در این زمینه از قبیل هوش تجاری بلادرنگ و فراگیر

 

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان ستادی بانک ها

پیشنیاز دوره: دارا بودن درجه کارشناسی در یکی از زمینه های مهندسی کامپیوتر، برق، صنایع و یا اقتصاد، حسابداری و مدیریت

مدت دوره: 32 ساعت

تاریخ برگزاری: شروع دوره 4 آبان ماه 1396- پنجشنبه ها ساعت 8.30 الی 12.30

هزینه دوره: 5.200.000 ریال

 

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

 مقررات احتیاطی بانک مرکزی ریشه در توصیه ها و رهنمودهای کمیته نظارت بانکی بال (Basel Committee  on Banking Supervision)  داشته و پس از بومی سازی و تصویب مراجع ذیربط (شورای پول و اعتبار) به عنوان مقررات لازم الاجرا از طریق بانک مرکزی جهت اجرا به بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ و متعاقباً حسن اجرای آنها در دستورکار بخش نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.

اهداف دوره:

 • آشنایی با ویژگی های بانکداری و ضرورت مقررات احتیاطی
 • آشنایی با کمیته نظارت بانکی بال و رهنمودهای آن در خصوص مقررات احتیاطی
 • آشنایی با مقررات احتیاطی بانک مرکزی
 • آشنایی با کاربرد مقررات یاد شده در راستای تحدید ریسک پذیری بانک ها
 • آشنایی با مقررات احتیاطی بمثابه اقدامی پیشگیرانه در جلوگیری و یا حداقل کاهش شدت بحرانهای بانکی

 

مخاطبان دوره:

مدیران ارشد و میانی بانک ها، کارشناسان واحدهای مالی،  بانکی، اعتباری، ارزی، بازرسی و حسابرسی، پیگیری مطالبات، تحقیق و بررسی طرحها، رؤسای مناطق، شعب و معاونین ذیربط آنها

پیشنیاز دوره: دارا بودن حداقل درجه کارشناسی، پنج سال سابقه کار و آشنایی با زبان انگلیسی

مدت دوره: 40 ساعت

تاریخ برگزاری:  شروع دوره 25 مهر ماه 1396- سه شنبه ها ساعت 14.30 الی 18.30

هزینه دوره: 6.500.000 ریال

 

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

 این دوره درشرایط حاضر اقتصادی و رقابت تنگاتنگ بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانک ، وضعیت نقدینگی جامعه، اتفاقات شکل گرفته برای برخی از موسسات اعتباری غیربانک و بانک ها از اهمیت خاصی برخورداربوده و می تواند نگرشی همکاران بانکی را متحول ساخته و اهمیت موضوع را برای آنان مشخص نماید.

 

اهداف دوره:

 • آشنایی با مدیریت نقدینگی دربانک ها
 • پاسخگویی مدیران جریان وجوه
 • مسئولیت مدیران درمقابل سهامداران و سپرده گذاران
 • عوامل تاثیر گذار در یک کسب و کار، نقش آنان در سودآوری بانک
 • توجه به ریسک نقدینگی با پیش بینی جریان وجوه و توجه به قیمت تمام شده انواع منابع دربانک

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان اعتباری ، روسا ومعاونین شعب ،کارشناسان مالی ، مسئولین خزائن بانک، مسئولین تدارکات و امور ارزی

پیشنیاز دوره:

آشنایی با اصول حسابداری ، بانکداری اسلامی ، مدیریت ریسک

مدت دوره: 32 ساعت

تاریخ برگزاری: شروع دوره 30 مهر ماه 1396- یکشنبه ها ساعت 14.30 الی 18.30

هزینه دوره: 5.200.000 ریال

 

    

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

 

 

معرفی دوره:

این دوره به منظور آشنایی پرسنل بخش ارزی بانک در شعب با عملیات حسابداری انواع خدمات ارزی طراحی گردیده است. تمامی خدمات ارزی قابل ارائه وفق مجموعه مقررات ارزی دارای تبعات مالی بوده که از طریق ثبت های حسابداری در تراز بانک ها منعکس می شود. آشنایی با اصول حسابداری ارزی و تأثیر آن بر صورت های مالی بانک، ریسک های مترتب بر عملیات ارزی برای پرسنل شاغل در بخش ارزی بانک ها و همچنین روسا و معاونین شعب ریالی و ارکان اعتباری بانک ضروری است.

اهداف دوره:

 • یادگیری اصول حسابداری ارزی
 • آشنایی با تراز ارزی بانک و حساب های وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی به عنوان واسط و موجد تراز ارزی
 • انجام عملیات حسابداری خرید و فروش ارز، افتتاح انواع حساب های ارزی، تبدیلات ارزی،
 • ثبت های حسابداری انواع حوالجات و نقل و انتقال وجوه ارزی
 • گشایش اعتبارات اسنادی در انواع مختلف(دیداری، مدت دار، ریفاینانس و فاینانس)
 • ارائه انواع تسهیلات ارزی (منابع داخلی ، صندوق توسعه ملی ، حساب ذخیره ارزی)

 

مخاطبان دوره:

پرسنل بخش ارزی بانک ها، مسئولین اعتبارات ، روسا و معاونین شعب

پیشنیاز دوره: مبانی بانکداری بین الملل، بانکداری بین الملل کاربردی و حسابداری بانکی.

مدت دوره: 40 ساعت

تاریخ برگزاری: شروع دوره 25 مهر ماه 1396- سه شنبه ها ساعت 14.30 الی 18.30

هزینه دوره: 6.500.000  ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.